Ienākt / Reģistrēties Grozs

Privātuma politika

Izturamies ar atbildību un augstu novērtējam mūsu klientu uzticību un izvēli iepirkties SIA „TAD” mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības punktos vai e-veikalā. Mūsu darbības pamatā ir godīga, taisnīga, atbildīga komercprakse. Mēs rūpējamies un uzturam visas ar produktu un pakalpojumu nodrošinājumu saistītās sistēmas un datu apstrādes rīkus, lai tie atbilstu drošības prasībām un garantētu klientu uzticēto personas datu (vārds, uzvārds, e-pasts, ID, konta numurs, maksājumu un pirkumu vēsture u.c) uzglabāšanu un apstrādi, saskaņā ar LR likumdošanas un regulējuma prasībām. Garantējam, ka neautentificētām trešajām pusēm nav iespēja piekļūt Jūsu sniegtajiem datiem. Aicinām iepazīties ar SIA „TAD” klientiem un piegādātājiem izstrādāto privātuma politiku. Paturam tiesības bez iepriekšēja saskaņojuma un brīdinājuma manīt, labot, dzēst, papildināt šo privātuma politiku, kur rediģētā/jaunā versija tūlītēji aizstāj iepriekš lietoto. Visas izmaiņas stājas spēkā līdz ar to publicēšanu mājas lapā, un apstiprinājums tam ir noteiktās mājas lapas sadaļas atjauninājuma laikbirkas zīmogieraksts sistēmā.

 

Informācija, kuru lūgsim Jums mums uzticēt, un kā to izmantosim

Apmeklējot un izmantojot mājas lapu www.duniveikals.lv, Jūs piekrītat šai privātuma politikai.

 

I Informācija par mājas lapas apmeklētāju

Lai reģistrētos jaunumu saņemšanai, veiktu pasūtījumu vai piedalītos privātpersonu lojalitātes programmā, SIA „TAD” saviem klientiem (juridiskām un fiziskām personām atsevišķi veidotās reģistrācijas platformās) aicina reģistrēties kā lapas lietotājiem, šādi izveidojot savu lietotāja profilu. Lietotāja profils tiek uzskatīts par izveidotu līdz ar brīdi, kad pēc reģistrācijas uz klienta norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts lietotājvārds un pagaidu parole, kuru pēc atkārtotas reģistrēšanās sistēmā lietotājam ir tiesības bez saskaņojuma ar SIA „TAD” nomainīt.

 

Reģistrējoties jaunumu saņemšanai, lūdzam ievadīt savu vārdu un e-pasta adresi, uz kuru nosūtīsim Jums elektroniskā formā sagatavotus jaunumus. Lai piedalītos lojalitātes programmā vai veiktu pasūtījumu kā reģistrēts lietotājs, fiziskas un juridiskas personas tiek aicinātas mājas lapā reģistrēt lietotāja profilu, norādot: a) fiziskas personas: vārds, uzvārds, e-pasts, adrese, tālrunis u.c; juridiskai personai: uzņēmuma nosaukums, kontaktpersona, e-pasts, kontakttālrunis u.c..

 

Klientu norādītā informācija un darījumu vēsture var tikt izmantota SIA „TAD” komercdarbības analīzei pakalpojumu un produktu kvalitātes uzlabošanai. Reģistrācija mājas lapā ir klienta brīva griba. Reģistrētajā profilā klients varēs apskatīt darījumu vēsturi, informāciju par bilanci, rezultātus dalībai lojalitātes programmā u.c. informāciju. Lietotājam jebkurā brīdī ir tiesības veikt iesniegto datu labojumus, par to iepriekš SIA „TAD” nebrīdinot, izņemot gadījumus, kad tas atrunāts sadarbības līgumos, kas noslēgti starp SIA „TAD” un lietotāju - juridisko personu. Lietotāja iesniegto informāciju SIA „TAD” var izmantot saziņai ar klientu, informējot par darījumu izpildes, apstrādes jautājumiem, informējot par jaunumiem, atlaidēm, izmaiņām sortimentā, jauniem pakalpojumiem utt. (ja klients ir apstiprinājis, ka vēlas šādu informāciju saņemt).

 

Pirms klienta pasūtījuma apstrādes, pasūtījuma piegādes SIA „TAD” patur tiesības pārbaudīt klienta norādīto datu atbilstību, sazinoties ar klientu, šādi nodrošinot SIA „TAD” ieviesto klientu apkalpošanas standartu ievērošanu un klienta apmierinātību. Klients, reģistrējoties mājas lapā, piekrīt, ka viņa personas dati tiks izmantoti tikai iepriekš atrunātiem nolūkiem. Klientam jebkurā brīdī ir tiesības dzēst, labot vai liegt SIA „TAD” klienta reģistrēto personas datu izmantošanu, informējot par to e-pasta formātā, vēstuli sūtot uz birojs@tad.lv. Informācija, ko lietotājs norāda, pierakstoties jaunumu izsūtnei, tiks izmantota tikai klienta informēšanai par aktuālajiem jaunumiem, t.sk. precēm un pakalpojumiem.

 

Ja klients norēķinus par pasūtījumu veic ar maksājumu karti, visa informācija tiek kodēta ar SSL protokolu un tiešā veidā pārsūtīta karšu maksājumu apstrādes uzņēmumam First Data Latvija, SIA.

 

II Bezpersoniska informācija

Līdzīgi kā citas māja lapas, arī www.duniveikals.lv tiek iegūti un apkopoti bezpersoniski dati par mājas lapas apmeklētāju. Minētie dati ietver, bet neaprobežojas ar: datora pārlūka tips, reģistrācijas valsts, mājas lapas apmeklējuma biežums, aplūkotā informācija un informācijas aplūkošanas ceļi.

 

Šī informācija nesatur personas datus un tiek izmantota mājas lapas satura izklāsta un sistēmisko risinājumu uzlabošanai.

 

III Informācijas aizsargāšana

Juridisko un fizisko personu mājas lapā norādītā informācija tiek izvietota uz serveriem, kas aprīkoti ar ugunsmūriem, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi tīklam un datiem. Lietotājam jebkurā brīdī ir tiesības pieprasīt visa veida personas informācijas dzēšanu no serveriem. Lūdzam šāda veida nodrošinājuma pieprasījumu adresēt birojs@tad.lv.

 

IV Personas informācijas nodošana trešajām pusēm

Juridisko un fizisko personu uzticētie personas dati tiek izmantoti tikai SIA „TAD” iekšējai lietošanai un saskaņā ar atrunāto uzticētās informācijas apstrādes veidu. Lietotāju sniegtā informācija var tikt nodota trešajām pusēm tikai un vienīgi, ja šāda informācijas nodošana tiek pieprasīta un ir saskaņā ar LR likumdošanas prasībām.